De afgelopen 25 jaar al meer dan 120 bijeenkomsten!

Werkwijze

Werkwijze online Helpdesk (Europees) aanbesteden

 1. De online helpdesk is bedoeld als eerste lijnservice op het gebied van Europese aanbestedingen. Bestemd voor vragen, zowel inhoudelijke, juridische als procedurele, waarop door een deskundige direct een antwoord gegeven kan worden. Het zijn de vragen waar men tijdens een aanbesteding tegenaan loopt en waarvan men snel een antwoord nodig heeft. De helpdesk is niet primair bedoeld voor uitgebreid zoekwerk en veel advieswerk. Uiteraard is deze service ook mogelijk, maar daarvoor zal een adviestarief tegenover staan, dit op basis van een nadere offerte.
 2. Voor de helpdeskfunctie is het Gemeentelijk Inkoop Platform een samenwerkingsverband aangegaan met Danielle Wouters Aanbestedingsspecialist, gespecialiseerd op het gebied van het (Europees) aanbesteden.
 3. Voor het stellen van vragen zijn er twee mogelijkheden:
  a. Vraag wordt per e-mail verzonden naar de helpdesk: het e-mailadres van de helpdesk ontvangt u na uw aanmelding van het jaarabonnement.
  b. Vraag wordt per telefoon gesteld: het telefoonnummer van de helpdesk ontvangt u na uw aanmelding van het jaarabonnement.
 4. De vragen worden per e-mail/telefonisch in principe op dezelfde dag nog beantwoord.
 5. Zowel bij per e-mail als telefonisch gestelde vragen dient de naam van de gemeente genoemd te worden alsmede de specifieke helpdesk-toegangscode. Deze code ontvangt u in de begeleidende brief na uw aanmelding.
 6. Indien de vraag niet direct beantwoord kan worden, wordt aangegeven wanneer het antwoord wel beschikbaar is en in hoeverre hier extra kosten aan verbonden zijn.
 7. Indien een specifiek adviestraject of zoektraject noodzakelijk en gewenst is, zal een aparte offerte worden opgesteld.
 8. Zowel Gemeentelijk Inkoop Platform en Danielle Wouters Aanbestedingsspecialist kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen als gevolg van verstrekte informatie. De beantwoording van vragen via helpdeskfunctie is vrijblijvend en betreft slechts een eerste globaal en verkennend antwoord op de gestelde vraag op basis van de informatie die door de vraagsteller is aangeleverd. We kunnen niet garanderen dat ons antwoord foutloos en volledig is. In voorkomende gevallen dient de vraagsteller altijd nader grondig juridisch advies in te winnen. Het Gemeentelijk Inkoop Platform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in de door of namens haar verstrekte antwoorden/adviezen. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het Gemeentelijk Inkoop Platform van toepassing, waarin onder andere ook een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.gemeentelijkinkoopplatform.nl. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgevers of (andere) derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 9. Voor eventuele vragen en nadere informatie over deze online Helpdesk kan contact worden opgenomen met:
  Gemeentelijk Inkoop Platform
  e-mail: info@gemeentelijkinkoopplatform.nl

Helpdesk UEA

GIP-bijeenkomsten

26 september 2024

28 november 2024

De afgelopen 25 jaar al meer dan 115 bijeenkomsten!