De afgelopen 25 jaar al meer dan 120 bijeenkomsten!

Helpdesk EUA

(Europees) aanbesteden is een aspect binnen de gemeentelijk inkoop dat steeds meer aandacht krijgt. De uitwerking van de regelgeving (Aanbestedingswet 2012, Gids proportionaliteit, ARW 2016, Klachtenregeling), veel nieuwe jurisprudentie, adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts en accountantscontrole roepen veel vragen op in de dagelijkse praktijk van het Europees aanbesteden.

De online helpdesk (Europees) aanbesteden is een eerstelijns servicedienst voor de beantwoording van brandende vragen bij de uitvoering van (Europese) aanbestedingen bij aanbestedende diensten.

Kenmerken:

    1. antwoord op dagelijkse, praktische vragen bij (Europese) aanbestedingen
    2. antwoord op inhoudelijke, juridische en procedurele vragen
    3. snelle beantwoording via e-mail of telefoon
    4. de directe beantwoording is opgenomen in een abonnement
    5. uitsluitend voor aanbestedende diensten.

 

De beantwoording van al deze vragen wordt aangeboden in een abonnementsvorm per jaar.

De kosten voor een jaarabonnement bedragen € 250,- (excl. btw)

 

Hier kunt u zich aanmelden

Helpdesk UEA

GIP-bijeenkomsten

26 september 2024

28 november 2024

De afgelopen 25 jaar al meer dan 115 bijeenkomsten!